ผู้บริหารสถานศึกษา

directorNutcha2

rong1

 

 

   ทำเนียบผู้บริหาร
ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร วุฒิการศึักษา ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสกล  ปัญจการุณ  กศ.บ.  1 มิ.ย. 2519   - 10 พ.ย. 2535
2 นายราวี  ฤทธิ์สิทธิ์  กศ.บ.   10 พ.ย. 2535 - 5 ม.ค. 2542
3 นายสานิตย์  นาคพงษ์  กศ.บ.   9 ม.ค. 2542  - 26 ม.ค. 2543
4 นายณรงค์ นิช่างทอง  พบ.ม.   10 มี.ค. 2543- 30 ก.ย. 2543
5 นายชูเกียรติ นิลสันเทียะ  กศ.บ.   9 พ.ย. 2543  - 15 พ.ย. 2544
6 นายยิ่งยศ  ดอกสันเทียะ  คบ.   20 พ.ย. 2544 - 5 ต.ค. 2547
7 นางพิกุล  ดีวงศา  ศษ.ม.  12 ต.ค. 2547 - 17 พ.ย. 2554 
8 นายไพบูลย์  กล้าหาญ  ศษ.ม.   17 พ.ย. 2554 - 8 ส.ค. 2556
9 นายสุพล  จอกทอง  ด.ต.   11 พ.ย. 2556- 5 ต.ค 2558
10 นายบันเทิง ทรงประโคน กศ.บ 7 ต.ค. 2558  - 30 ก.ย 2561
11 นางณัชชา  ศรีแสนปาง กศ.บ. 1 ต.ค. 2561   - ปัจจุบัน

Link

plc

std pic1

e lib

 

gu3


searchbook

pi


leag

111

banner200

dlit

44797-6812

banner jobdoe1

meeting

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

พรบ.อำนวยความสะดวกฯ

 prb

Login Form

0423060
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
221
232
1301
411160
4711
7611
423060

Your IP: 52.200.130.163
Server Time: 2019-04-19 21:38:49