ผู้บริหารสถานศึกษา

directorNutcha2

rong1

 

 

   ทำเนียบผู้บริหาร
ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร วุฒิการศึักษา ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสกล  ปัญจการุณ  กศ.บ.  1 มิ.ย. 2519   - 10 พ.ย. 2535
2 นายราวี  ฤทธิ์สิทธิ์  กศ.บ.   10 พ.ย. 2535 - 5 ม.ค. 2542
3 นายสานิตย์  นาคพงษ์  กศ.บ.   9 ม.ค. 2542  - 26 ม.ค. 2543
4 นายณรงค์ นิช่างทอง  พบ.ม.   10 มี.ค. 2543- 30 ก.ย. 2543
5 นายชูเกียรติ นิลสันเทียะ  กศ.บ.   9 พ.ย. 2543  - 15 พ.ย. 2544
6 นายยิ่งยศ  ดอกสันเทียะ  คบ.   20 พ.ย. 2544 - 5 ต.ค. 2547
7 นางพิกุล  ดีวงศา  ศษ.ม.  12 ต.ค. 2547 - 17 พ.ย. 2554 
8 นายไพบูลย์  กล้าหาญ  ศษ.ม.   17 พ.ย. 2554 - 8 ส.ค. 2556
9 นายสุพล  จอกทอง  ด.ต.   11 พ.ย. 2556- 5 ต.ค 2558
10 นายบันเทิง ทรงประโคน กศ.บ 7 ต.ค. 2558  - 30 ก.ย 2561
11 นางณัชชา  ศรีแสนปาง กศ.บ. 1 ต.ค. 2561   - ปัจจุบัน

Imformation

Link

plc

std pic1

e lib

 

gu3


searchbook

pi


leag

111

banner200

dlit

44797-6812

banner jobdoe1

meeting

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

พรบ.อำนวยความสะดวกฯ

 prb

Login Form

0438914
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
196
222
615
427598
5917
7668
438914

Your IP: 54.227.157.163
Server Time: 2019-06-25 12:47:48