ผู้บริหารสถานศึกษา

directorNutcha2

rong1

   ประวัติโรงเรียน 

          โรงเรียนภู่วิทยา ตั้งอยู่ เลขที่ 126 หมู่ที่ 4 บ้านหัวโคก ตำบลโนนแดง อำเภอ

โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
รหัสไปรษณีย์  30360  โทรศัพท์  0–4447–5069
  
โทรสาร  0– 4447– 5070 (Website  http://www.phoowittaya.ac.th)  ซึ่งเป็น

ที่ดินสาธารณประโยชน์ มีพื้นที่ 43 ไร่  99 ตารางวา  โดยการริเริ่มของ  

พระครูมนูญธรรมเวที (ภู่ ถิรวิริโย)   เจ้าอาวาสวัดโนนแดง โดยได้รับความร่วมมือ
 

เป็นอย่างดีจากพ่อค้า คหบดีในเขตอำเภอโนนแดง และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2519  เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบบสหศึกษา มีผู้บริหารโรงเรียนคนแรกคือ นายสกล ปัญจการุญ ดำรงตำแหน่ง

ครูใหญ่  และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา

2534 โรงเรียนภู่วิทยาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยได้รับการสนับสนุน  

จากประชาชน องค์กร และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี

ชุมชนให้ความเชื่อถือในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียน

ได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก 

 

   สถานที่ตั้ง/สัญลักษณ์/พื้นที่บริการ


   


สถานที่ตั้ง

          ตั้งอยู่ เลขที่ 126 หมู่ที่ 4 บ้านหัวโคก ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง

จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30360 

(Website  http://www.phoowittaya.ac.th)

ผู้อุปการะโรงเรียน         พระครูมนูญธรรมเวที(ภู่ ถิรวิริโย)   เจ้าอาวาสวัดโนนแดง

                   LuangporPhoo3

           วันสถาปนาโรงเรียน      วันที่ 16 มิถุนายน 2519
           เนื้อที่                         43 ไร่  99 ตารางวา 
           อักษรย่อ                     ภ.ว.
           สีประจำโรงเรียน           ฟ้า – ขาว
           ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน     

 

1380085 163326410541446 1723968235 n

 รูปเสมา ธรรมจักร และมือประสาน
ล้อมรอบด้วย  
ช่อรวงข้าว 2 รวง อยู่ภายในวงกลม


           พระพุทธรูปประจำโรงเรียน       
พระพุทธวิริยมงคลรังสี
 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน            ต้นสะเดา
 

ปรัชญาของโรงเรียน            วิริเยน ทุขมจฺเจติ
 

คำขวัญของโรงเรียน            มีความรู้ คู่คุณธรรม รู้จริยธรรม นำสังคม
 

คติพจน์ของโรงเรียน            มานะ กล้าหาญ กตัญญู   

Link

plc

std pic1

e lib

 

gu3


searchbook

pi


leag

111

banner200

dlit

44797-6812

banner jobdoe1

meeting

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

พรบ.อำนวยความสะดวกฯ

 prb

Login Form

0407930
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
141
529
2933
392580
10876
12675
407930

Your IP: 54.173.237.152
Server Time: 2019-02-23 05:33:38